Preparació i restauració superiots. Pintura

Quins són els objectius del curs?

Impartir formació bàsica sobre preparació, restauració i protecció (pintura) de superfícies en obra morta, superestructures i arboradura  de superiots dirigida a formar personal qualificat com a auxiliar de manteniment d'aquests tipus d'elements.

Què vaig a aprendre?

 • Preparar l’embarcació, l’equipament, zona de treball  i  adjacents,  per a realitzar les operacions de protecció i pintura de superfícies de superiots.
 • Realitzar treballs de preparació de superfícies d’obra morta, coberta, superestructures i arboradura d’embarcacions de superiots, seguint instruccions i procediments establerts.
 • Realitzar operacions auxiliars de preparació de productes (pintures, imprimacions, massilles, entre d’altres) assegurant l’homogeneïtat dels  mateixos  i seguint instruccions.
 • Preparar als   tècnics   per  treballs   en grans superfícies i treballs en equip.
 • Realitzar operacions auxiliars en els processos de protecció de superfícies de superiots, aplicant  els  productes amb pistola, pinzell o rodet, seguint instruccions i procediments establerts.
 • Adoptar les  normes de  prevenció  de riscos laborals i mediambientals en l’execució de totes les operacions auxiliars de protecció i embelliment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo.

Sortides professionals

Auxiliar de manteniment
Requisits
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia, contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.
El curs es realitzarà a:
 • Adreça: Arenys de Mar
 • Dates: 12 de setembre al 18 d'octubre
 • Horari: 8 hores diàries, de dilluns a divendres.

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: