Preparació i restauració superiots. Pintura – Arenys de Mar

Quins són els objectius del curs?

Aquest curs té com a objectiu impartir formació bàsica sobre preparació, restauració i protecció (pintura) de superiors, centrant-se en superfícies d’obra morta, coberta, superestructures i arboradura.

Què vaig a aprendre?

 • Preparació de l’embarcació, l’equipament, la zona de treball i adjacents, per a realitzar les operacions de protecció i pintura de superfícies de superiots
 • Realització de treballs de preparació de superfícies d’obra morta, coberta, superestructures i arboradura d’embarcacions de superiots, seguint instruccions i procediments establerts
 • Realització d’operacions auxiliars de preparació de productes (pintures, imprimacions i massilles entre d’altres) assegurant l’homogeneïtat i especificacions de cada producte
 • Preparació i suport als tècnics en treballs de grans superfícies i treball en equip
 • Realització d’operacions auxiliars en els processos de protecció de superfícies, aplicant els productes amb pistola, pinzell o rodet, seguint instruccions i procediments establerts
 • Normes de prevenció de riscos laborals i mediambientals en l’execució de totes les operacions auxiliars de protecció i embelliment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo

Sortides professionals

Una vegada realitzat el curs obtindràs els coneixements necessaris per a accedir a ofertes laborals del món del manteniment i reparació de superiots, com a auxiliar de manteniment.
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia, contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.
El curs es realitzarà a:
 • Adreça: Arenys de Mar
 • Dates: 12 de setembre al 18 d'octubre
 • Horari: 8 hores diàries, de dilluns a divendres.

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: