Ajudant de cambrer/a – Mataró

Quins són els objectius del curs?

El curs d'ajudant de cambrer és un curs bàsic adaptat als alumnes que volen assolir les tècniques i les habilitats del servei a la barra i a la sala de qualsevol empresa d'hostaleria. Els objectius específics del curs són:
 • Donar una formació teòrica i pràctica de qualitat en l'àmbit del curs.
 • Facilitar la formació adequada a l'alumne de manera que la seva inserció en el món laboral sigui eficaç i eficient.
 • Dotar a l'alumne de les habilitats adequades per treballar a la barra i a la sala de l'establiment.
 • Assistir en el servei d'aliments i begudes.
 • Executar, preparar i presentar begudes i menjars ràpids.
 • Aplicar procediments de registre, control i cobrament de les operacions de venda.

Què vaig a aprendre?

 • Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració.
 • Dotació bàsica del restaurant i assistència en el preservei.
 • Servei bàsic d'aliments i begudes.
 • Tasques de postservei en el restaurant.
 • Control de la maquinària de la barra i emmagatzematge.

Sortides professionals

Ajudant de cambrer/a
Requisits
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia ,contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.
El curs es realitzarà a la Cambra de Comerç en Mataró:
 • Adreça : TecnoCampus, Mataró
 • Dates: De 29 d'abril a 4 de juny de 2019
 • Horari: de Dilluns a Divendres, matins: troncal, tardes: específica

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: