Intensiu – Aspirant a Vigilant de Seguretat – 2a Edició -Mataró

Les dates d'inici i fi del curs poden variar en funció de les inscripcions que rebem, omple el formulari per a demanar més informació. Aquest curs és totalment subvencionat, no té cap cost per a l'alumne. 

Quins són els objectius del curs?

Aquest curs té com a objectiu ajudar-te per la preparació de les proves que convoca el Ministeri de l’Interior de Vigilant de Seguretat amb la finalitat de superar-les amb èxit. Es treballaran conceptes tant teòrics com pràctics.

Què aprendré?

  • Àrea jurídica: dret constitucional, penal, processal-penal, administratiu especial, laboral i pràctica jurídica
  • Àrea tècnic-professional: la seguretat, els mitjans tècnics de protecció, control d'accessos, falsificació de documents i monedes, la protecció davant d'artefactes explosius i col·laboració amb les forces i cossos de seguretat
  • Àrea socio-professional: identificació, les relaciones humanes i la seguretat, autocontrol i activitats pràctiques
  • Àrea instrumental: els sistemes de comunicació, els mitjans de detecció, la protecció contra incendis, tècniques de primers auxilis, la defensa personal, normes de seguretat en l’ús d’armes

Sortides professionals

Aquest curs et prepara per superar les proves i poder incrementar d’aquesta manera les teves oportunitats laborals treballant com a vigilant de seguretat.

  • Estar inscrito y ser beneficiario/a de Garantía Juvenil y del PICE. Si no lo estás pide cita previa No haber realizado previamente otra formación dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo – PICE
  • Tener entre 18 y 29 años
  • No haber trabajado ni estudiado en el día natural anterior a la fecha de inicio del curso
  • Disponer de la ESO (o titulación superior)
  • Tener DNI o permiso de trabajo

Una vegada finalitzat i superat el curs obtindràs un diploma d’aprofitament de l’acció formativa realitzada. 

Esperi un moment

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: