Aspirant a vigilant de seguretat – Pineda de Mar

Quins són els objectius del curs?

Preparar als alumnes per a la superació de les proves que convoca el Ministeri de l'Interior per a l'habilitació professional com a Vigilant de Seguretat d'acord amb la legislació vigent.

Què vaig a aprendre?

MÒDUL DE CONEIXEMENT :
 • Àrea jurídica: Dret constitucional, dret penal, dret processal-penal, dret administratiu especial, dret laboral i pràctica jurídica.
 • Àrea tècnic-professional: La seguretat, els mitjans tècnics de protecció (I i II), la central de control d'alarmes, l'acte-protecció, protecció d'edificis, control d'accessos, la protecció de polígons industrials i urbanitzacions, la protecció de fons, valors i objectes valuosos, la protecció de proves i indicis, la falsificació de documents i monedes, la protecció davant d'artefactes explosius i col·laboració amb les forces i cossos de seguretat.
 • Àrea soci-professional: Identificació, les relacions humanes i seguretat, la deontologia professional, l'autocontrol, activitats pràctiques.
 • Àrea instrumental: Els sistemes de comunicació, els mitjans de detecció, la protecció contra incendis, tècnica de primers auxilis (I i II), la preparació física, la defensa personal (I, II, III), tècniques d'ocupació de l'autodefensa, armament, normes de seguretat en l'ús d'armes, tir d'instrucció.
 • Pràctiques de tir real amb revolver del 38.
 • Defensa personal i Proves Físiques.
MÒDUL DE CARÀCTER PRÀCTIC:
 • Primers auxilis.
 • Formació sobre l'actuació a seguir en situacions de perill per a les persones.
 • Desenvolupament de les habilitats i de les destreses necessàries en la interacció personal i adquisició de coneixements sobre els diferents perfils de conductes.
 • Estudi i anàlisi dels problemes socials actuals.
 • Formació sobre les tècniques bàsiques d'autocontrol i de defensa persona.
 • Desenvolupament de les tècniques més adequades de control i seguretat en situacions generals i específiques.
 

Sortides professionals

Vigilant de Seguretat
Requisits:
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia, contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
 
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.  
El curs es realitzarà a:
 • Adreça: Pineda de Mar
 • Dates: pendent de confirmar
 • Horari: de 9 a 14h, de dilluns a divendres
 

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: