Auxiliar administratiu/va amb xarxes socials

oficina

Quins són els objectius del curs?

Aquest curs permet establir els coneixements necessaris de la funció d'auxiliar administratiu/va: administració, comptabilitat, ofimàtica i xarxes socials.

Què vaig a aprendre?

Coneixements administratius
 • L'empresa
 • L'oficina
 • Mitjans de comunicació
 • L'arxiu
 • Mecanografia
Comptabilitat
 • Planificació comptable
 • Comptabilitat informatitzada
 • Nòmines
 • Seguretat Social
 • Tributs (IVA i IRPF)
Ofimàtica
 • Introducció a la informática
 • Sistema operatiu Windows
 • Processador de textos Word
 • Base de dades ACCESS
 • Full de càlcul EXCEL
Xarxes socials
 • Social media i Community Management
 • Estratègia i creació del Pla de Mitjans Socials
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Imatge social i empresarial en xarxes socials
 • Eines del Community Manager

Sortides professionals

Empreses, oficines, recepció...
Requisits
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia, contacta amb nosaltres
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
 
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.
El curs es realitzarà a:
 • Adreça: Barcelona
 • Dates: inici immediat
 • Horari: de dilluns a divendres
 

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: