Auxiliar manteniment electromecànic de vehicles – Mataró

Quins són els objectius del curs?

Amb aquest curs seràs capaç de realitzar tasques de mecanitzat bàsic desmuntar, muntar i substituir elements mecànics i elèctrics simples del vehicle, sota supervisió.

Què vaig a aprendre?

Continguts tècniques bàsiques de mecànica de vehicles:
 • Motors de vehicles
 •  Sistema de suspensió i rodes de vehicles
 • Sistemes de transmissió i frens de vehicles
Continguts tècniques bàsiques d’electricitat de vehicles:
 • Sistemes elèctrics bàsics del vehicle
 • Sistemes elèctrics auxiliars del vehicle
Maquinària bàsica de taller mecànic:
 • Característiques tècniques, de seguretat i maneig de les màquines
 • Equip de posta a cero manteniments. Bancs de treball, armaris i carros de eines
 • Manteniment bàsic diari o auto manteniment
Continguts actitudinals comuns als mòduls:
 • Atenció, minuciositat, responsabilitat i actitud cap a la qualitat a la feina
 • Valoració de l'ordre, la neteja i la mesura en relació amb el lloc de treball
 • Compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene laboral
 • Esperit de col·laboració i treball en equip i resolució de conflictes
 • Desenvolupament d'habilitats sòcio-laborals

Sortides professionals

Aquest curs et farà possible treballar a tallers de vehicles com a auxiliar mecànic/a.
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia, contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 16 i 29 anys
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.  
El curs es realitzarà a:
 • Adreça: c/Alcade Josep Abril, nº 24, 1º pis, local 3, Mataró
 • Dates: del 17 de setembre fins al 18 de novembre del 2019
 • Horari: de 09:00 a 14:00h de dilluns a divendres

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: