Competències tecnològiques ACTIC – Igualada

Quins són els objectius del curs?

L’ objectiu d'aquest curs és utilitzar les funcions bàsiques d'un equip informàtic i del seu sistema operatiu aplicant els fonaments de la tecnologia digital i preparar a l’alumne per a superar la prova i aconseguir l'acreditació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) nivell bàsic-mitjà.

Què vaig a aprendre?

Nivell bàsic
 1. Cultura, participació i civisme digital
  1. Gestions i tràmits a través d'Internet.
  2. Web 2.0.
  3. Riscos d'Internet i nocions de seguretat.
  4. Ergonomia, salut i medi ambient.
 2. Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema
  1. Introducció a les TIC.
  2. Dispositius mòbils.
  3. Components d'un ordinador i unitats d'emmagatzematge.
  4. El Sistema Operatiu.
 3. Tractament de la informació escrita
  1. Conceptes bàsics.
  2. Formats.
  3. Configuració de pàgina i Impressió.
  4. Moure i copiar text.
  5. Personalització de la Barra d'Eines.
 4. Navegació i comunicació en el món digital
  1. Internet i el navegador web.
  2. Navegació.
  3. El correu electrònic.
 5. Tractament de la informació numèrica
  1. Conceptes bàsics.
  2. Treball amb fórmules i funcions.
  3. Formats i Ordenació.
  4. Configuració i impressió.
  5. Referències.
 6. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge
  1. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge.
  2. Tractament de so.
  3. Tractament d'imatge.
  4. Tractament de vídeo.
Nivell mitjà
 1. Cultura, participació i civisme digital
  1. Gestions i tràmits a través d'Internet.
  2. Internet aplicat a la recerca de feina.
  3. Funcions avançades d'un navegador.
  4. Altres recursos.
 2. Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu
  1. Xarxes i connectivitat.
  2. Treball avançat amb arxius.
  3. Funcions avançades del Sistema Operatiu.
  4. Seguretat i manteniment.
  5. Dispositius mòbils.
  6. Connectivitat mòbil.
 3. Navegació i comunicació en el món digital
  1. Navegador, transferència d'arxius i cerca avançada.
  2. Correu electrònic.
  3. Informàtica en núvol.
 4. Tractament de la informació escrita
  1. Repàs de Conceptes bàsics.
  2. Moure i Copiar un text.
  3. Formats.
  4. Taules i Tabulacions.
  5. Configuració de pàgina i Impressió.
  6. Utilització eficient de les eines d'un processador de texts.
  7. Elements gràfics i multimèdia.
 5. Tractament de la informació numèrica
  1. Repàs de conceptes bàsics.
  2. Moure i Copiar un rang de cel·les.
  3. Format.
  4. Configuració i impressió.
  5. Gràfics.
  6. Funcions.
  7. Treball amb fulls.
  8. Llistes.
 6. Tractament de la informació gràfica
  1. Introducció a l’edició d’imatges.
  2. Les seleccions.
  3. Les capes.
  4. Millora d’imatges o postproducció.
 7. Tractament de la informació sonora
  1. Introducció.
  2. Obtenció de so.
  3. Edició de so.
  4. Els podcast.
 8. Tractament de vídeo o de la imatge en moviment
  1. Introducció.
  2. Edició de vídeo.
 9. Presentació de continguts
  1. Conceptes bàsics.
  2. Les diapositives.
  3. Inserir continguts.
  4. Presentacions.
 10. Tractament de les dades
  1. Conceptes bàsics de les bases de dades.
  2. Taules
  3. Taules.
  4. Consultes.
  5. Formularis.
  6. Informes.

Sortides professionals

 • Certificat ACTIC nivell bàsic/mitjà
Requisits
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia, contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.  
El curs es realitzarà a:
 • Adreça: Igualada
 • Dates: 17 de juny 2019 fins el 30 de juliol
 • Horari: 9 a 14h: de dilluns a divendres
 

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: