Aspir. Vigilant Seguretat-Amb Incorporació laboral – Barcelona

Quins són els objectius del curs?

Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per presentar-se a l’examen per aconseguir la titulació de vigilant de seguretat i treballar en aquest sector.
Si el jove supera la formació amb l’actitud i aptituds necessàries existeix una possibilitat real d’inserció laboral posterior.

Què vaig a aprendre?

 • Formació teòrica i pràctica necessària per a la superació de les proves oficials que convoca la Policia.
 • Coneixements necessaris per al desenvolupament de les seves funcions com a personal de seguretat privada.

Sortides professionals

 • Aspirant a Vigilant de Seguretat
Requisits
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia, contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 18 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
 • Disposar de l’ESO (o titulació superior).
 • Tenir DNI o permís de treball.
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.
El curs es realitzarà a Sinergia:
 • Adreça : Carrer Còrsega, 96 , Barcelona
 • Dates: maig 2019
 • Horari: de dilluns a divendres ( tardes )

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: