Atenció sociosanitària – 2n Edició –

Quins són els objectius del curs?

 • Adquirir els coneixements i tècniques per cobrir les necessitats de les persones dependents per la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i contribuir a millorar la seva qualitat de vida
 • Proporcionar els coneixements bàsics de l’ésser humà: físics, psíquics i socials per saber detectar i avaluar possibles problemes i garantir un bon nivell de salut
 • Fomentar una pràctica professional responsable i de qualitat

Què vaig aprendre?

Aquest curs consta de dues parts:
Habilitats
 • Habilitats personals: com reconèixer i gestionar les emocions, tècniques d'auto-motivació o mètodes per enfortir l'empatia.
 • Habilitats socials: com crear conductes socials eficients per a la cerca d'ocupació, etc.
 • Habilitats per l’ocupabilitat: cerca activa d'ocupació, processos de selecció de personal i com presentar autocandidatura, etc.
Específica 
 • El perfil del cuidador: funcions, actitud i característiques personals
  • El tracte digne i el respecte dels drets de les persones dependents, els valors i l’ètica professional.
  • La qualitat assistencial i les bones pràctiques.
  • L’actitud del professional: la comunicació, l’ assertivitat i l’empatia.
 • Intervenció en l’atenció higienicoalimentària
  • Realització de la higiene condícia de la persona dependent i del seu entorn.
  • Principis anatomofisiològics de l’òrgan cutani i fonaments d’higiene corporal. Patologia més freqüent.
  • Aplicació de tècniques de condícia i higiene corporal: Bany en banyera o dutxa, bany al llit, bany de persones amb Alzheimer, Cura dels peus de persones amb diabetis, higiene bucal, neteja de plecs corporals, neteja de zones de risc.
  • Prevenció i tractament de les úlceres de pressió: higiene corporal, protecció de la pell, canvis posturals.
  • Aplicació de cures de l’usuari incontinent i colostomitzat.
  • Prevenció i control d’infeccions.
  • Procediments d’aïllament i prevenció de malalties transmissibles.
  • Assistència a l’usuari per vestir-se: maneig de la roba i calçat de l’usuari, ajudes per usar-los, accessoris.
 • Manteniment de l’ordre i condicions higièniques de l’habitació de l’usuari
  • Control de les condicions ambientals: lluminositat, temperatura, ventilació i soroll.
  • Tècniques de realització de llits: Tipus de llits i actuació davant d’aquests, roba de llit: tipus complements, climatologia, posicions del llit, protocols d’actuació per a llits tancats i ocupats.
 • Administració d’aliments i recollida d’eliminacions
  • Evolució del metabolisme en el cicle vital.
  • Principis anatomofisiològics dels sistemes digestiu i endocrí. Patologia relacionada.
  • Comprovació de fulls de dietes: dietes i menús d’institucions sociosanitàries, menús en patologies especials.
  • Alimentació per via oral: ajudes tècniques per a la ingesta, suport a la ingesta: coberts, plats i gots especials, pautes segons l’estat de l’usuari, postures de l’usuari que en faciliten la ingesta.
  • Tècniques de recollida d’eliminacions.
 • Intervenció en l’atenció sociosanitària
  • Reconeixement de les necessitats especials de les persones dependents.
  • Situacions especials: usuaris sense família, famílies des estructurades.
  • Tipus d'ajudes tècniques i tecnològiques per a la vida quotidiana.
 • Participació en l'atenció sanitària per a persones dependents en l'àmbit sociosanitari
  • Anatomofisiologia i patologies més freqüents.
  • Participació en la presa de constants vitals.
  • Participació en l'administració de medicació: vies oral, tòpica i rectal.
  • Medicació en el cas de persones amb diabetis.
  • Col·laboració en l'aplicació de tècniques d’aerosolteràpia i oxigenoteràpia.
  • Col·laboració en l'aplicació de tractaments locals i mètodes de fred-calor.
  • Riscos dels medicaments.
 • Col·laboració en la mobilització, trasllat dels usuaris
  • Principis anatomofisiològics de sosteniment i moviment del cos humà. Patologia més freqüent. Biomecànica de les articulacions.
  • Principis anatomofisiològics del sistema nerviós.
  • Posicions anatòmiques.
  • Principis de mecànica corporal.
  • Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació:
   • Preparació per al trasllat.
   • Mobilització de persones dependents.
   • Acompanyament en la deambulació.
   • Prevenció de caigudes i accidents de l'usuari.
   • Ajudes tècniques per a la deambulació, trasllat i mobilització en persones dependents.
 • Prestació de primers auxilis en situacions d'urgència
  • Tècniques d'actuació urgent en cas de: Intoxicacions, ingestió de cossos estranys, ennuec, traumatismes. Embenats i immobilitzacions, reanimació cardiopulmonar,hemorràgies externes, cremades, descàrregues elèctriques, picades i mossegades.
  • Manteniment de farmacioles.
 • Compliment de les normes de neteja de materials i instruments sanitaris
  • Aplicació d'operacions de neteja de materials sanitaris.
  • Procés de desinfecció. Mètodes i materials.
  • Procés d'esterilització. Mètodes i materials.
  • Prevenció d'infeccions.

Sortides professionals

 • Cuidador/a persones dependents
Requisits
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia ,contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.
El curs es realitzarà a la Cambra de Comerç de Mataró i a l'Aula Activa:
 • Adreça: Mataró
 • Dates: Segona quinzena d'octubre - 2n edició -
 • Horari: de dilluns a divendres (de 09:00h a 14:00h )

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: