Auxiliar d’oficina i recepció – Mataró

Quins són els objectius del curs?

Realitzar tasques associades als serveis de suport administratiu i de recepció de forma eficient.

Què vaig a aprendre?

 • L’empresa PIME.
 • L’empresa i la seva forma jurídica.
 • Organització de la empresa.
 • L’empresa i els fluxos d’ informació.
 • Circuits documental.
 • L’arxiu.
 • Classificació i ordenació de documents.
 • Material i sistemes d’arxius.
 • Normativa aplicable per la preservació de la documentació.
 • El procés de comunicació.
 • Formes de comunicació.
 • Pertorbacions i redundàncies.
 • Classes de comunicació.
 • L’expressió oral.
 • Regles i recomanacions per a la millora del llenguatge: Tècniques actives i passives.
 • El silenci i l’escolta activa presencial.
 • La comunicació telefònica.
 • El llenguatge corporal.
 • L’atenció al visitant.
 • L’entorn físic de l’espai d’acollida: aspecte i disposició de materials auxiliars i equips.
 • El control de visites i registre.
 • Les queixes i reclamacions.
 • L’ordinador (hardware).
 • Memòria.
 • Perifèrics.
 • Representació de dades.
 • Sistemes operatius i programaris (Software).
 • Processador de texts.
 • Fulls de càlcul.
 • Internet bàsic.
 • Els impresos i documents, concepte i característiques, normalització i abreviatures més freqüents.
 • Cartes i memoràndums.
 • Oficis i instàncies.
 • Comandes, albarans i factures.
 • Documents relacionats amb la compravenda.
 • Reprografia.
 • Enquadernació.

Sortides professionals

 • Auxiliar d'oficina
 • Recepcionista
Requisits
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia, contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.
El curs es realitzarà a la Cambra de Comerç en Mataró :
 • Adreça : TecnoCampus, Mataró
 • Dates: del 18 de febrer el 18 d'abril de 2019
 • Horari: 09:00 a 14:00h; de Dilluns a Divendres

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: