Gestió i seguretat en magatzems

Quins són els objectius del curs?

 • Conèixer el funcionament d’un magatzem i les diferents tasques que es realitzen.
 • Conèixer el funcionament de les tasques que es realitzen quan es recepciona les mercaderies.
 • Conèixer la preparació i emissió de comandes.
 • Reconèixer els factors de rics de les condicions de treball per a la salut existents específicament al magatzem.
 • Conèixer els mitjans material i informàtic de l’entorn laboral logístic.

Què vaig a aprendre?

Mòdul:  Gestió de magatzems

 • Logística de l’empresa.
 • Emmagatzematge i manutenció.
  • Recepció de productes.
  • Emmagatzematge.
  • Manutenció.
  • Preparació de comandes.
  • Expedició de comandes.
  • Organització i control de les existències.
 • Zones d'emmagatzematge.
 • Classificació dels productes.
  • Segons el seu estat físic: sòlids, líquids i gasos.
  • Segons les seves propietats: peribles i duradors.
  • Segons la unitat de mesura.
  • Segons la seva rotació.
 • Recepció i codificació de mercaderia.
  • Recepció.
  • Codificació.
  • Tipus de codificació.
  • Estàndard de codificació.
 • Tipus de càrregues i emmagatzematge.
  • Tipus de càrregues segons: volum, pes, forma d'apilament, lot i fragilitat.
  • Emmagatzematge.

Mòdul: Operacions d'emmagatzematge

 • Introducció.
 • Riscos magatzem.
 • Manipulació manual de càrregues
  • Trasllat.
  • Lesions dorsolumbars: factor de risc, lesions més característiques i altres lesions.
  • Aixecament de càrregues: pautes per una correcta MMC i recomanacions finals.
 • Seguretat en la manipulació d'apiladors elèctrics
  • Definició.
  • Parts principals.
  • Comandaments i controls.
  • Funcionament.
  • Manteniment.
  • Condicions d'utilització.
  • Riscos principals.
  • Mesures preventives.
  • Equips de protecció individual.
  • Legislació de referència.
 • Utilització segura d'equips d'emmagatzematge: traspalé i apilador elèctric.

Mòdul: Manipulació manual de càrregues

Mòdul: Taller d'estiraments

Mòdul: Seguretat en la utilització de Plataformes Elevadores Mòbils de Persones

Mòdul: Seguretat en la utilització del pont grua

Mòdul: Seguretat en la conducció de carretons.

Sortides professionals

 • Mosso de magatzem
 • Tasques administratives relacionades amb la gestió de magatzem
Requisits
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia ,contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 18 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.
El curs es realitzarà a la Cambra de Comerç de Mataró i Peradejordi:
 • Adreça : Mataró
 • Dates: del 13 de juny el 25 de juliol del 2018
 • Horari: de dilluns a divendres

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: