Tècniques actorals i de comunicació no verbal – Barcelona

Quins són els objectius del curs?

 • Curs bàsic d’iniciació teatral consistent en assolir la preparació física i interpretativa idònia per a l’actuació teatral.
 • Tenir els recursos comunicatius suficients per a participar en un procés de selecció laboral.
 • Superar les dificultats que representa parlar en públic.
 • Llegir en veu alta i de forma expressiva un text teatral.
 • Adquirir un domini raonable del cos, la veu i el vocabulari bàsic teatral.
 • Utilitzar el llenguatge verbal i no verbal per expressar sentiments i emocions
 • Memoritzar, interpretar i improvisar diàlegs breus i històries.
 • Simular emocions humanes elementals.
 • Crear, representar i interpretar un personatge d’acord amb situacions o interessos específics.
 • Adquirir l’hàbit de treballar en equip.

Què vaig a aprendre?

 • Tècniques de respiració, relaxació, deshinibició i socialització.
 • Dramatització espontània o preparada de situacions de comunicació de la vida quotidiana o de textos literaris.
 • Experimentació de les diferents etapes del treball d’actor/actriu (domini del cos, modulació de la veu, construcció del personatge, la situació, la història i el context, l’expressió de l’estat anímic).
 • Creació i recreació de textos amb finalitats teatrals.
 • Repetició i memorització de textos de creació pròpia i literaris.
 • Assaig d’escenes per millorar la qualitat interpretativa.

Sortides professionals

 • Actor / actriu
 • Animador - Monitor
L'inici del curs està subjecte a l'assoliment d'un mínim d'alumnes inscrits.
Requisits
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia, contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
Requisits
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia, contacta
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.
El curs es realitzarà a Espai Lazzigags :
 • Adreça : Carrer Vallespir 32, Barcelona
 • Dates: abril 2019
 • Horari: de dilluns a divendres

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: