Zelador/a sanitari/ària – 2n Edició –

Quins són els objectius del curs?

El principal objectiu és formar al jove en el sector assistencial per tal que pugui desenvolupar la seva activitat laboral d'una manera eficaç i responsable.

Què vaig aprendre?

Aquest curs consta de dues parts:
Habilitats
 • Habilitats personals: com reconèixer i gestionar les emocions, tècniques d'auto-motivació o mètodes per enfortir l'empatia.
 • Habilitats socials: com crear conductes socials eficients per a la cerca d'ocupació, etc.
 • Habilitats per l’ocupabilitat: cerca activa d'ocupació, processos de selecció de personal i com presentar autocandidatura, etc.
Específica
 • Atenció al públic en centres sanitaris
  • Organització funcional i orgànica dels centres sanitaris.
  • Tipus de documents de l’àmbit sanitari.
  • La comunicació interpersonal sanitària en el servei d’acollida i atenció al o a la pacient.
 • Trasllat de pacients
  • Característiques i funcionament dels equips de trasllat.
  • Tècniques de subjecció i de trasllat.
  • Normativa relacionada amb el trasllat.
 • Tècniques de mobilització de pacients i d’assistència al personal d’infermeria
  • Anatomia básica.
  • Mecànica corporal.
  • Tècniques de mobilització.
  • Tècniques d’immobilització i subjecció.
  • Higiene preventiva.
  • Primers auxilis.
 • Trasllat de documentació, materials i mostres biològiques
  • Trasllat de documentació en centres sanitaris.
  • Trasllat de materials i equips.
  • Trasllat de mostres biològiques.
  • Manteniment general d’instal·lacions i serveis.

Sortides professionals

 • Zelador/a sanitari/ària
Requisits
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia ,contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.
El curs es realitzarà a la Cambra de Comerç de Mataró i a l'Aula Activa:
 • Adreça : Mataró
 • Dates: segona quinzena d'octubre - 2n Edició -
 • Horari: de dilluns a divendres (de 09:00h a 14:00h )

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: