Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil – Mataró

Les dates d'inici i fi del curs poden variar en funció de les inscripcions que rebem, omple el formulari per a demanar més informació. Aquest curs és totalment subvencionat, no té cap cost per a l'alumne.

Quins són els objectius del curs?

 • Assolir els coneixements necessaris que permetin dur a terme activitats de lleure i atendre els infants i els joves en horaris no lectius com esplais, caus, casals, menjadors i activitats extraescolars.
 • Adquirir les habilitats i aptituds adequades per aplicar-les en la realització de les tasques professionals o voluntàries.
 • Desenvolupar actituds per realitzar els diferents serveis.
 • Prendre consciència de la tasca d’educador i de les implicacions que comporta en l’actuació sobre els infants i els joves.

Què aprendré?

Mòdul formatiu M1:
 1. Activitats d’educació de lleure infantil i juvenil (60h)
 2. Aplicació dels fonaments de l'educació en el lleure infantil i juvenil.
 3. Aplicació de processos educatius i socialitzadors en la infància i la joventut.
 4. Elaboració de projectes en les activitats d'intervenció en el lleure infantil i juvenil.
 5. Elaboració de la proposta d'activitats de lleure infantil i juvenil.
 6. Mètodes d'avaluació d'activitats de lleure.
 7. Estratègies i mètodes d'educació per a la salut.
Mòdul formatiu M2:
 1. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30h)
 2. Aplicació del desenvolupament psicosocial infantil i juvenil a les propostes d'activitats de lleure.
 3. Tècniques d'intervenció educativa en funció de la diversitat individual i grupal.
 4. Tècniques grupals en el desenvolupament d'activitats de lleure infantil i juvenil.
Mòdul formatiu M3:
 1. Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure (60 h)
 2. Valoració dels centres d'interès o eixos d'animació en l'aplicació de les
 3. Tècniques d'animació, expressió i creativitat.
 4. Tècniques pedagògiques del joc.
 5. Tècniques d'educació ambiental.
 6. Avaluació i prevenció de riscos en activitats mediambientals: seguretat i salubritat.

Sortides professionals

Monitor/a de temps lliure infantil i juvenil.
• Estar inscrit i ser beneficiari/ària de Garantia Juvenil i del PICE. Si no ho estàs demana cita prèvia • No haver realitzat prèviament una altra formació dins del Programa Integral de Cualificación y Empleo – PICE
Una vegada finalitzat i superat el curs obtindràs un diploma d’aprofitament de l’acció formativa realitzada.

Esperi un moment

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: