Muntatges de Bastides tubulars Badalona

Les dates d'inici i fi del curs poden variar en funció de les inscripcions que rebem, omple el formulari per a demanar més informació. Aquest curs és totalment subvencionat, no té cap cost per a l'alumne. Las fechas de inicio y fin del curso pueden variar en función de las inscripciones que recibamos, llena el formulario para pedir más información. Este curso es totalmente subvencionado, no tiene ningún coste para el alumno.

Quins són els objectius del curs?

 • Habilitats socials: treballar la comunicació, la inteligència emocional i el treball en equip i la negociació. 
 • Aprendre a utilitzar dispositius com telèfons mòbils i pds per transferir informació amb l'empresa i/o companys. 
 • Conèixer l'aplicació de tècniques segures de treball al llarg de l'execució de l'obra. 
 • Bàsics necessaris per a la realització de treballs en alçada o profunditat
 • Saber com comprobar les condicions de treball i acondicionar els materials i equips necessaris dins el seu àmbit de competènica per aconseguir el rendiment i qualitat necessaris als treballs de muntatge  repectant les mesures de seguretat i salut establertes. 

Què aprendré?

 • TASQUES BÀSIQUES EM MUNTATGE DE BASTIDES TUBULARS
 • MUNTATGE DE BASTIDES TUBULARS
 • HABILITATS SOCIALS PER A LA RECERCA DE FEINA
 • ÚS DE RECURSOS DIGITALS EN L'ÀMBIT LABORAL
 • PREVENCIÓ PER A TREBALLS DE MUNTATGE D'ESTRUCTURES TUBULARS
 • SEGURETAT, PROCEDIMENT I TÈCNIQUES EN TREBALLS D'ALÇADA
 

Sortides professionals

Muntador de bastides tubulars
Requisits • Estar inscrit i ser beneficiari/ària de Garantia Juvenil i del PICE. Si no ho estàs demana cita prèvia • No haver realitzat prèviament una altra formació dins del Programa Integral de Cualificación y Empleo – PICE Requisitos • Estar inscrito y ser beneficiario/a de Garantia Juvenil y del PICE. Si no lo estás pide cita previa • No haber realizado previamente otra formación dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo – PICE
Una vegada finalitzat i superat el curs obtindràs un diploma d’aprofitament de l’acció formativa realitzada. Una vez finalizado y superado el curso obtendrás un diploma de aprovechamiento de la acción formativa realizada.

Esperi un moment

Amb la col·laboració de: