Sòciosanitari

sociosanitari

Quins són els objectius del curs?

 • Desenvolupar intervencions d'atenció i suport, aplicant estratègies d'ajuda per a la comunicació, la convivència i el desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb necessitats d'atenció psicosocial o en situació de dependència.
 • Desenvolupar habilitats de relació social adaptades als col·lectius d'intervenció.
 • Conèixer les característiques psicològiques de determinats col·lectius de dependents.
 • Identificar estratègies comunicatives per afavorir relació social d'usuaris amb dificultats especials de comunicació.
 • Aplicar tècniques per a l'acompanyament d'usuaris en el desenvolupament d'activitats.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària.
 • Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat convivencial.
 • Atenció sociosanitària a persones en situació de dependència en institucions socials, que comprèn les següents unitats de competència:
 • Preparar i donar suport a les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones en situació de dependència en l'àmbit institucional.
 • Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones en situació de dependència en l'àmbit institucional.

Què vaig a aprendre?

Acompanyament i atenció a persones dependents
 • L'estat de benestar i l'atenció a les persones en situació de dependència, el pla d'atenció individualitzat i el pla individualitzat de vida (5 hores).
 • Reconeixement de les característiques psicològiques de les persones dependents (5 hores).
 • Acompanyament als usuaris. Metodologia d'intervenció amb persones en situació de dependència. Suports documentals a la intervenció. Suport en la relació social. En la resolució de gestions i en l'entorn familiar (20 hores).
 • La promoció de l'autonomia a través de l'entorn. Disposició d'espais i mobiliari. Elaboració d'eines, etiquetes, cartells, calendaris (5 hores).
 • Com afrontar la malaltia i la convalescència (5 hores).
 • Manteniment i entrenament de les funcions cognitives. I dels hàbits d'autonomia personal (5 hores).
Atenció psicosocial a persones dependents
 • Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en domicili. Psicologia bàsica aplicada a l'atenció psicosocial domiciliària de persones dependents. Relació social de les persones grans i discapacitades (5 hores).
 • Prestació d'orientació a la persona dependent i els seus cuidadors principals. L'ambient com a factor afavoridor de l'autonomia personal, comunicació i relació social.
 • Elaboració d'estratègies d'intervenció psicosocial. Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents (5 hores).
 • Elaboració d'estratègies d'intervenció en autonomia personal. Ajudes tècniques i tecnològiques per a la vida quotidiana. Motivació i aprenentatge de les persones grans, discapacitades i / o malaltes. Serveis d'atenció domiciliària (15 hores).
 • Interrelació i comunicació amb la persona dependent i el seu entorn. Identificació dels problemes de comunicació i llenguatge relacionats amb els principals trastorns generals. Comunicació de les persones dependents. Aplicació de tècniques per afavorir la relació social i les activitats d'acompanyament (15 hores).

Sortides professionals

Serveis d'atenció domiciliària, cura de persones amb dependència...
Requisits
 • Estar inscrit com a participant al programa de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç.
 • Si hi ha alguna persona interessada que no estigui inscrita, podrà participar en el projecte un cop realitzada la inscripció, si encara no estàs inscrit a Garantia, contacta amb nosaltres!
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • No haver treballat ni estudiat en el dia natural anterior a la data d'inici del curs.
 
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.
El curs es realitzarà a: • Adreça: Barcelona • Dates: inici immediat • Horari: de dilluns a divendres

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: