Tècnic/a de sistemes informàtics Santa Coloma de Gramanet

oficina
Les dates d'inici i fi del curs poden variar en funció de les inscripcions que rebem, omple el formulari per a demanar més informació. Aquest curs és totalment subvencionat, no té cap cost per a l'alumne. Las fechas de inicio y fin del curso pueden variar en función de las inscripciones que recibamos, llena el formulario para pedir más información. Este curso es totalmente subvencionado, no tiene ningún coste para el alumno.

Quins són els objectius del curs?

Dotar dels coneixements i habilitats bàsiques necessàries per treballar com a tècnic/a de sistemes informàtics

Què aprendré?

  • Instal.lació de sistemes operatius
  • Configuració i ús de màquines virtuals
  • Servidors
  • Configuració de xarxes informàtiques
  • Programari de gestió d'inventari
  • Configuració de routers
  • Tractament de xarxes sense fils

Sortides professionals

Tècnic/a de sistemes informàtics
Requisits • Estar inscrit i ser beneficiari/ària de Garantia Juvenil i del PICE. Si no ho estàs demana cita prèvia • No haver realitzat prèviament una altra formació dins del Programa Integral de Cualificación y Empleo – PICE Requisitos • Estar inscrito y ser beneficiario/a de Garantia Juvenil y del PICE. Si no lo estás pide cita previa • No haber realizado previamente otra formación dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo – PICE
Una vegada finalitzat i superat el curs obtindràs un diploma d’aprofitament de l’acció formativa realitzada. Una vez finalizado y superado el curso obtendrás un diploma de aprovechamiento de la acción formativa realizada.

Esperi un moment

Amb la col·laboració de: