Tècniques Actorals i Comunicació No Verbal – Barcelona

Les dates d'inici i fi del curs poden variar en funció de les inscripcions que rebem, omple el formulari per a demanar més informació. Aquest curs és totalment subvencionat, no té cap cost per a l'alumne.

Quins són els objectius del curs?

 • Curs bàsic d’iniciació teatral consistent en assolir la preparació física i interpretativa idònia per a l’actuació teatral.
 • Tenir els recursos comunicatius suficients per a participar en un procés de selecció laboral.
 • Superar les dificultats que representa parlar en públic.
 • Llegir en veu alta i de forma expressiva un text teatral.
 • Adquirir un domini raonable del cos, la veu i el vocabulari bàsic teatral.
 • Utilitzar el llenguatge verbal i no verbal per expressar sentiments i emocions.
 • Memoritzar, interpretar i improvisar diàlegs breus i històries.
 • Simular emocions humanes elementals.
 • Crear, representar i interpretar un personatge d’acord amb situacions o interessos específics.
 • Adquirir l’hàbit de treballar en equip.
 • Es realitzaran proves de nivell al final de cada etapa.

Què aprendré?

A nivell tècnic aprendràs:
 • Tècniques de respiració, relaxació, desinhibició i socialització
 • Dramatització espontània o preparada de situacions de comunicació de la vida quotidiana o de textos literaris
 • Experimentació de les diferents etapes del treball d’actor/actriu (domini del cos, modulació de la veu, construcció del personatge, la situació, la història i el context, l’expressió de l’estat anímic)
 • Creació i recreació de textos amb finalitats teatrals
 • Repetició i memorització de textos de creació pròpia i literaris
 • Assaig d’escenes per millorar la qualitat interpretativa.
Assignatures:
 • Teoria i història del teatre
 • Tècniques de comunicació no verbal
 • Expressió corporal
 • Tècniques d’interpretació
 • Tècniques de veu
 • Treball d’escenes
 • Dansa moderna / jazz

Sortides professionals

 • Actor / Actriu
 • Monitoratge
 • Publicitat
 • Estar inscrit i ser beneficiari/ària de Garantia Juvenil i del PICE. Si no ho estàs demana cita prèvia
 • No haver realitzat prèviament una altra formació dins del Programa Integral de Cualificación y Empleo – PICE
 • Entrevista personal valorativa
 
Una vegada finalitzat i superat el curs obtindràs un diploma d’aprofitament de l’acció formativa realitzada.

Esperi un moment

Amb la col·laboració de: