Vetllador/a – Calella de Mar

Les dates d'inici i fi del curs poden variar en funció de les inscripcions que rebem, omple el formulari per a demanar més informació. Aquest curs és totalment subvencionat, no té cap cost per a l'alumne.

Quins són els objectius del curs?

 • Introduir-se en els Conceptes fonamentals de l'educació especial i marc legal a Catalunya.
 • Conèixer les funcions de l'auxiliar d'educació especial en el marc escolar.
 • Conèixer les característiques dels nens amb discapacitat i/o trastorns.
 • Adquirir els Instruments necessaris per donar resposta a les Necessitats de Suport educatiu dels infants amb Necessitats educatives especials.

Què aprendré?

Mòdul 1: Vull treballar de vetllador/a. Què puc fer i què no? (El rol de vetllador/a escolar).
 • Les funcions del / de la vetllador/a escolar.
 • La participació del / de la vetllador/a escolar en el procés educatiu de l’infant amb necessitats.
 • La relació amb l’escola i la resta de professionals i recursos/serveis.
 • El/la vetllador/a i la relació amb les famílies.
Mòdul 2: Necessitats educatives especials o barreres a l’aprenentatge i la participació? (Conceptes generals de l’educació especial).
 • Marc legal de l’educació especial.
 • Un nou concepte: l’escola inclusiva.
Mòdul 3: Alumnat amb Necessitats Educatives Especials. Quins alumnes són? (Classificació de l’alumnat amb necessitats educatives especials).
 • La diversitat en el marc escolar.
 • Més enllà de les classificacions.
Mòdul 4: Els infants amb discapacitat física o discapacitat sensorial. Com els acompanyem?
 • Discapacitat física.
 • Discapacitat sensorial.
Mòdul 5: Com potenciem els infants amb discapacitat intel·lectual a l’aula ordinària? (Discapacitat intel·lectual).
 • Causes.
 • Classificació.
 • Característiques dels infants amb discapacitat intel·lectual.
 • Intervenció del/la vetllador/a.
Mòdul 6: Infants amb TEA a l’aula, com ens vinculem? (Trastorn de l’espectre de l’autisme).
 • Definició.
 • Causes.
 • Nivells de gravetat.
 • Característiques dels infants amb trastorn de l’espectre de l’autisme.
 • Intervenció de l’auxiliar d’educació especial.
Mòdul 7: Els infants amb Trastorn per Dèficit d’Atenció/Hiperactivitat. Com intervenim a l’aula ordinària? (Trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat).
 • Definició.
 • Tipus.
 • Causes.
 • Característiques dels infants amb trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat.
 • Intervenció de l’auxiliar d’educació especial.
 • En paraules d’un infant amb TDAH.
Mòdul 8: Els trastorns de conducta a l’aula ordinària. un problema o un repte educatiu? (Trastorn de conducta).
 • Definició.
 • Causes.
 • Una proposta per reflexionar...
 • Característiques dels infants amb trastorns de conducta.
 • Intervenció de l’auxiliar d’educació especial.

Sortides professionals

Vetllador/a
• Estar inscrit i ser beneficiari/ària de Garantia Juvenil i del PICE. Si no ho estàs demana cita prèvia • No haver realitzat prèviament una altra formació dins del Programa Integral de Cualificación y Empleo – PICE  
Una vegada finalitzat i superat el curs obtindràs un diploma d’aprofitament de l’acció formativa realitzada.

Esperi un moment

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: