Operaris/àries de producció

Es precisa incorporar a tres operaris/àries per la preparació i control de la màquina de producció i l’acoblament de peces. Les tasques a desenvolupar són:
  • Activar i programar la màquina
  • Controlar que no hi ha incidències en el procés de producció de la màquina que transforma la biga de ferro en peces a demanda del client
  • Manipular les peces obtingudes i acoblar-les
  • Experiència mínima en entorns de producció de taller (en pràctiques o contracte)
  • Usuari d’eines informàtiques habituals que li facilitin treballar amb màquines que requereixen instruccions senzilles de programa informàtic
  • Persona amb bona actitud per aprendre, capacitat de concentració, endreçada, polivalent, àgil i dinàmica en el treball
  • Es valoraran coneixements mínims d’anglès i francès a nivell de lectura d’instruccions de programa
STEELWORK CONCEPT SL és una empresa que ofereix a clients nacionals i internacionals, serveis i equipaments per a les empreses de la construcció preparant part dels components que aquestes hauran d’utilitzar per l’aixecament final dels edificis.
  • Indispensable que disposi de llicència de conduir i vehicle propi.
  • Imprescindible participar al programa PICE i ser beneficiari/ària de Garantia Juvenil.

Amb el suport de: