Alemany per treballar a Alemanya – Barcelona

Quins són els objectius del curs? 

L’objectiu de la nostra formació és capacitar als joves participants amb una millor preparació per al mercat laboral en la comunicació internacional i intercultural. Els ajudem en formar-se en una de les eines més transversals dins del mercat laboral: la comunicació en altres idiomes i el coneixement d’altres cultures per saber relacionar-nos amb elles i treure el millor profit. També els ajudem en ampliar la seva recerca de treball més enllà de les nostres fronteres a través dels nostres programes de mobilitat.

Què aprendré? 

  • Aprendran correcció i fluïdesa a l’hora de parlar en l’altra idioma (alemany). Tan mateix, adquiriran les eines lingüístiques necessàries per dur a terme les tasques laborals en alemany i poder-se desenvolupar en les situacions habituals de treball.

Sortides professionals 

La nostra formació és idioma i interculturalitat, per tant és trasversal i aplicable a qualsevol sortida professional. Contribueix a ajudar a la persona en la millora de competència comunicativa en anglès o alemany i a ser capaç de treballar en entorns amb diversitat cultural tant dins com fora del nostra territori.

En concret, et accés a programes de mobilitat amb alemanya o pots tenir un lloc de treball estable i que estan totalment subvencionats.