Mecànica i electrificació de bicicletes – Vic

Quins són els objectius del curs?

 • Adquirir coneixements de mecànica i electrificació de bicicletes.
 • Conèixer el funcionament del sector.
 • Desenvolupar competències transversals.

Què aprendré?

 • Funcionament bàsic de la bicicleta
 • Manteniment de la bicicleta
 • Diagnòstic i reparacions de la bicicleta
 • Funcionament i manteniment d’un vehicle elèctric
 • Ús d’eines necessàries pel manteniment.

Sortides professionals

Aquest curs t’ajudarà a trobar feina en tallers de mecànica de bicicletes o botigues especialitzades.

 

Auxiliar mecànic/a d’automoció – Mataró

Quins són els objectius del curs?

En finalitzar els mòduls formatius, els participants seran capaços de realitzar tasques rutinàries de: mecanitzat bàsic, desmuntar, muntar i substituir elements mecànics i elèctrics simples del vehicle, sota supervisió. 

Què aprendré?

 • Motors de vehicles. 
 • Sistema de suspensió i rodes de vehicles.
 • Sistemes de transmissió i frens de vehicles 
 • Maquinaria bàsica de taller mecànic
 • Sistemes elèctrics bàsics del vehicle.
 • Sistemes elèctrics auxiliars del vehicle.

 Sortides professionals

 Forma’t com auxiliar mecànic.