Construcció i paleteria – Santa Maria de Palautordera

Les dates d'inici i fi del curs poden variar en funció de les inscripcions que rebem, omple el formulari per a demanar més informació. Aquest curs és totalment subvencionat, no té cap cost per a l'alumne.

Quins són els objectius del curs?

-Conèixer les característiques principals del desenvolupament del treball de aux de construcció i rehabilitació d'edificis i construccions. -Adquirir els coneixements necessaris de materials i tècniques constructives per a la seva correcta aplicació en l'execució de tota mena d'obres de construcció. -Millorar les habilitats socials personals, per a millorar la cerca de treball i les relacions socials dins de l'àmbit laboral (relació entre companys/as, amb càrrecs superiors o inferiors al nostre…).

Què aprendré?

-Col·laborar a carregar blocs, sorres, pedres, sacs de ciment i altres materials d'acord amb les instruccions rebudes. -Preparar l'àrea de treball segons les instruccions del cap d'obra o mestre d'obra de paleta. -Batre i unir els materials, per a fer la mescla. -Participar en la reparació, remodelació i construcció d'obres civils. -Recollir i guardar els materials sobrants. -Mantenir netes i organitzades les seves eines i les àrees de treball. -Mantenir informat al seu superior jeràrquic de qualsevol anomalia. -Elaborar informes de les seves activitats en procés o de les activitats ja concloses. -Fer altres tasques relacionades amb el càrrec.

Sortides professionals

  • Auxiliar en construcción
  • Auxiliar en paletería
  • Auxiliar en manteniment
Requisits • Estar inscrit i ser beneficiari/ària de Garantia Juvenil i del PICE. Si no ho estàs demana cita prèvia (el centre t'ajudarà en el cas que ho necessitis) • No haver realitzat prèviament una altra formació dins del Programa Integral de Cualificación y Empleo – PICE  
Una vegada finalitzat i superat el curs obtindràs un diploma d’aprofitament de l’acció formativa realitzada.  

Esperi un moment

Amb la col·laboració de: