Magatzem i logística – Igualada

Les dates d'inici i fi del curs poden variar en funció de les inscripcions que rebem, omple el formulari per a demanar més informació. Aquest curs és totalment subvencionat, no té cap cost per a l'alumne.

Quins són els objectius del curs?

Identificar les activitats, funcions i àrees d'un magatzem per a l'acompliment eficaç i segur de les tasques assignades, dins de l'empresa o grup empresarial.

Què aprendré?

Operacions auxiliars d’emmagatzematge
 • Estructura i tipus de magatzems
 • Documentació bàsica del magatzem: ordres de treball, albarans, fulls de comanda, full de transport, etc.
 • Activitats de recepció.
 • Activitats de col·locació i ubicació.
 • Cross-docking.
 • Expedició de mercaderies.
 • Exemples de PDA’s, terminals de radiofreqüència, lectors de barres, etc.
 • Reposició en el punt de venda.
 • Facing.
Preparació de comandes
 • Operativa de la preparació de comandes.
 • Tipus de comandes i documentació.
 • Registre i qualitat de la preparació.
 • Mètodes habituals de preparació: manual, semiautomàtics, etc.
 • Envasos i embalatges.
Seguretat en el maneig i conducció de carretons elevadors
 • Llei de PRL.
 • Riscos específics derivats dels treballs amb carretons elevadors.
 • Identificació dels riscos específics dels magatzems i grans superfícies.
 • Pràctiques segures en el maneig i conducció dels carretons.
 • Pràctiques amb carretons d’operacions de càrrega, descàrrega i circulació.
Programari de gestió de magatzem integrat amb les PDA
 • El programari de gestió de magatzem. Menú i opcions.
 • Altes, modificacions i baixes d’articles i referències amb totes les seves dades.
 • Realització de les operacions d'inventari.
 • Impressió d’etiquetes de codi de barres per a lectura de les PDA.
 • Impressió de documents de magatzem.
 • Estocs.
 • Estadístiques (A,B,C de productes, nombre de moviments x unitat de temps, línies per comanda, etc.)
 • Registre de devolucions.

Sortides professionals

 • Auxiliar de magatzem
 • Estar inscrit i ser beneficiari/a de Garantia Juvenil i del PICE.
 • No haver realitzat prèviament una altra formació dins del Programa Integral de Qualificació i Ocupació – PICE
Una vegada finalitzat i superat el curs s'obté el diploma d'aprofitament de l'acció formativa realitzada.

Esperi un moment

Amb la col·laboració de: