Tècniques Actorals i Comunicació No Verbal – Barcelona

QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DEL CURS?

Volem que els nostres alumnes no només esdevinguin actors i actrius en un futur, assolint la preparació física i interpretativa idònia per a l’actuació teatral; sinó que també puguin aprofitar aquests aprenentatges per a participar en processos de selecció, com ara entrevistes laborals, sabent quina imatge donen, i quina importància té la seva actitud corporal durant la mateixa.

QUÈ APRENDRÉ?

A nivell tècnic aprendràs:

 • Tècniques de respiració, relaxació, desinhibició i socialització
 • Dramatització espontània o preparada de situacions de comunicació de la vida quotidiana o de textos literaris
 • Experimentació de les diferents etapes del treball d’actor/actriu (domini del cos, modulació de la veu, construcció del personatge, la situació, la història i el context, l’expressió de l’estat anímic)
 • Creació i recreació de textos amb finalitats teatrals
 • Repetició i memorització de textos de creació pròpia i literaris
 • Assaig d’escenes per millorar la qualitat interpretativa

A nivell de competències aprendràs a:

 • Tenir els recursos comunicatius suficients per a participar en un procés de selecció laboral
 • Superar les dificultats que representa parlar en públic
 • Llegir en veu alta i de forma expressiva un text teatral
 • Adquirir un domini raonable del cos, la veu i el vocabulari bàsic teatral
 • Utilitzar el llenguatge verbal i no verbal per expressar sentiments i emocions
 • Memoritzar, interpretar i improvisar diàlegs breus i històries
 • Simular emocions humanes elementals
 • Crear, representar i interpretar un personatge d’acord amb situacions o interessos específics
 • Adquirir l’hàbit de treballar en equip

SORTIDES PROFESSIONALS

Aquest curs t’ajudarà a incrementar les teves oportunitats laborals i obtindràs les eines clau per a una comunicació efectiva mitjançant les arts escèniques i la base idònia de coneixements per a ser actor/actriu i animador/monitor.