Curs Pilot Drons STS Certificat – Barcelona

Quins són els objectius del curs?

Convertir-te en pilot de drons certificat per AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aerea) i EASA (European Aviation Safety Agency) en categoria STS (actualment la de major nivell).

Què aprendré?

  • Et preparem per poder afrontar els examens teòrics de AESA
  • Regulació i normativa
  • Meteorologia i Navegació
  • Factors humans i Procediments operacionals
  • Mitigacions en Terra i Aire
  • Manteniment i performance dels drons
  • Comunicacions i titulació oficial de Radiofonista
  • PRL en menció amb drons
  • Disseny d’operatives
  • Apartat pràctic amb hores de vols reals.

Sortides professionals

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin pilotar drons de manera professional. El curs ofereix a l’alumne no només els requisits bàsics legals per disposar de la titulació sinó professionalitzar amb un alt grau de profunditat per preparar-lo per treballar en qualsevol empresa del sector.

El dron és una eina que revoluciona una infinitat d’indústries i sectors com les inspeccions tècniques industrials, seguretat i emergències, logística, agricultura i audiovisuals entre moltes altres.