Rehabilitació de Façanes – Barcelonès Nord

Quins són els objectius del curs? 

Format com a tècnic de façanes. 

Què aprendré? 

  • Identificar patologies pròpies dels edificis i la seva reparació. 
  • Rehabilitar façanes en edificis 
  • Instal·lar nous sistemes d’aïllament tèrmic exterior 

Sortides professionals 

  • Operari de construcció 
  • Instal·lador de façanes 
  • Oficial de construcció expert en aïllament tèrmic exterior