Auxiliar de seguretat – Pineda de Mar

Quins són els objectius del curs? 

Aquest curs es presenta com una opció idònia per a totes aquelles persones que vulguin orientar el seu futur professional en aquest àmbit. Encara que recomanable, no es requereixen coneixements previs en la matèria. 

Què vaig a aprendre?
 

Mòdul 1 – Marc jurídic 

 • Normativa i funcions 
 • Regularització del dret d’admissió
   

Mòdul 2 – Àrea professional 

 • Mesures de seguretat en els establiments oberts al públic 
 • Fulles de reclamació 
 • Menors d’edat 
 • Prohibició d’armes 
 • Àrea soci professional 
 • Actuació davant situacions de perill 
 • Estudi i anàlisis dels problemes socials actuals 
 • Seguretat 
 • Evacuació  
 • Amenaça de bomba 
 • Perill d’incendi

 

Mòdul 3 – Àrea instrumental i PRL 

 • Primers auxilis 
 • Noves tecnologies 
 • Prevenció de riscos laborals davant emergències sanitàries i pandèmies.  

 Sortides professionals 

Auxiliar de Seguretat