Auxiliar de seguretat – Mataró

Quins són els objectius del curs? 

Aquest curs es presenta com una opció idònia per a totes aquelles persones que vulguin orientar el seu futur professional en aquest àmbit. Encara que recomanable, no es requereixen coneixements previs en la matèria. 

Què vaig a aprendre?
 

Mòdul 1 – Marc jurídic 

 • Normativa i funcions 
 • Regularització del dret d’admissió
   

Mòdul 2 – Àrea professional 

 • Mesures de seguretat en els establiments oberts al públic 
 • Fulles de reclamació 
 • Menors d’edat 
 • Prohibició d’armes 
 • Àrea soci professional 
 • Actuació davant situacions de perill 
 • Estudi i anàlisis dels problemes socials actuals 
 • Seguretat 
 • Evacuació  
 • Amenaça de bomba 
 • Perill d’incendi

 

Mòdul 3 – Àrea instrumental i PRL 

 • Primers auxilis 
 • Noves tecnologies 
 • Prevenció de riscos laborals davant emergències sanitàries i pandèmies.  

 Sortides professionals 

Auxiliar de Seguretat 

Aspirant a Vigilant de Seguretat – 2a Edició -Mataró

Quins són els objectius del curs?

Aquest curs té com a objectiu ajudar-te per la preparació de les proves que convoca el Ministeri de l’Interior de Vigilant de Seguretat amb la finalitat de superar-les amb èxit. Es treballaran conceptes tant teòrics com pràctics.

Què aprendré?

 • Àrea jurídica: dret constitucional, penal, processal-penal, administratiu especial, laboral i pràctica jurídica
 • Àrea tècnic-professional: la seguretat, els mitjans tècnics de protecció, control d’accessos, falsificació de documents i monedes, la protecció davant d’artefactes explosius i col·laboració amb les forces i cossos de seguretat
 • Àrea socio-professional: identificació, les relaciones humanes i la seguretat, autocontrol i activitats pràctiques
 • Àrea instrumental: els sistemes de comunicació, els mitjans de detecció, la protecció contra incendis, tècniques de primers auxilis, la defensa personal, normes de seguretat en l’ús d’armes

Sortides professionals

Aquest curs et prepara per superar les proves i poder incrementar d’aquesta manera les teves oportunitats laborals treballant com a vigilant de seguretat.