Instal.lacions integrals sostenibles Badalona

Les dates d'inici i fi del curs poden variar en funció de les inscripcions que rebem, omple el formulari per a demanar més informació. Aquest curs és totalment subvencionat, no té cap cost per a l'alumne. Las fechas de inicio y fin del curso pueden variar en función de las inscripciones que recibamos, llena el formulario para pedir más información. Este curso es totalmente subvencionado, no tiene ningún coste para el alumno/a.

Quins són els objectius del curs?

Conèixer de forma teòrico-pràctica a desenvolupar el treball dins de les Instal.lacions integrals sostenibles, en àrees com fontaneria, climatització, fotovoltaica i muntatge d'Instal.lacions d'electricitat de BT, i les mesures en matèria de prevenció de riscos laborals específics per l'ofici al sector del metall, així com a millorar les teves competències i habilitats socials i digitals .

Què aprendré?

  • Fontaneria
  • Climatització
  • Muntatge d'instal.lacions d'electricitat de BT
  • Fotovoltaica

Sortides professionals

Una vegada finalitzat el curs podràs orientar-te laboralment en instal.lacions de fontaneria, climatització, muntatge d'instal.lacions d'electricitat de BT i Fotovoltaica
Requisits • Estar inscrit i ser beneficiari/ària de Garantia Juvenil i del PICE. • No haver realitzat prèviament una altra formació dins del Programa Integral de Cualificación y Empleo – PICE Requisitos • Estar inscrito y ser beneficiario/a de Garantia Juvenil y del PICE. • No haber realizado previamente otra formación dentro del Programa Integral de Cualificación y Empleo – PICE
Una vegada finalitzat i superat el curs obtindràs un diploma d’aprofitament de l’acció formativa realitzada. Una vez finalizado y superado el curso obtendrás un diploma de aprovechamiento de la acción formativa realizada.

Esperi un moment

Amb la col·laboració de: