Soldadura – Osona

L’objectiu d’aquest curs és formar i/o reciclar a persones amb o sense experiència en aquest àmbit laboral.

¿Què aprendré?

 • Interpretació de planols
 • Principis bàsics de soldadura
 • Principis del procés
 • Equip de soldadura
 • Materials d’aportació
 • Gasos de protecció

Sortides Professionals

Aquest curs et facilitarà aconsseguir fèina dins l’àrea industrial dedicada a la fabricació d’estructures metàl·liques i/o montatges industrials.

Un/a operador/a – envasador/a

Descripció:

Eurofirms ETT busca incorporar un/a operador/a – envasador/a.

Les tasques a desenvolupar són:

 • Subministrament de materials
 • Control d’indicadors
 • Ordenis de facturació
 • Anticipar la necessitat de canvi de mol

Requisits:

 • Valorable experiència en processos de producció i/o línies d’envasament
 • Castellà i Català parlat i escrit correctament
 • Coneixements mitjans d’ofimàtica / Office

Descripció de l’empresa

Eurofirms ETT forma part del grup EurofirmsPeople First, primera empresa espanyola de recursos humans. Ens ocupem de la cerca de perfils específics, tècnics i directius per a empreses de tots els sectors.

Informació addicional

És imprescindible ser beneficiari/ària de Garantia Juvenil i participar al Programa Pice.

Un/a operador/a – envasador/a

Descripción:

Eurofirms ETT busca incorporar un/a operador/a – envasador/a.

Las tareas a desarrollar son:

 • Suministro de materiales
 • Control de indicadores
 • Ordenes de facturación
 • Anticipar la necesidad de cambio de mol

Requisitos:

 • Valorable experiencia en procesos de producción y/o líneas de envasado
 • Castellano y Catalán hablado y escrito correctamente
 • Conocimientos medios de ofimática / Office

Descripción de la empresa

Eurofirms ETT forma parte del grupo Eurofirms People First, primera empresa española de recursos humanos. Nos ocupamos de la búsqueda de perfiles específicos, técnicos y directivos para empresas de todos los sectores.

Información adicional

Es imprescindible ser beneficiario/a de Garantía juvenil y participar en el Programa Pice.

Un electricista industrial

Descripció:

Eurofirms ETT busca incorporar un electricista industrial.

Les tasques a desenvolupar són:

 • Manteniment preventiu i correctiu a nivell elèctric de maquinària industrial
 • Muntatge i desmuntatge d’equips elèctrics
 • Entre altres tasques pròpies del lloc de treball

Requisits:

 • Formació necessària de Grau Superior en Electricitat
 • Coneixements específics en Electricitat industrial.
 • Experiència prèvia mínima de 3 anys en reparacions de maquinària industrial

Descripció de l’empresa

Eurofirms ETT forma part del grup EurofirmsPeople First, primera empresa espanyola de recursos humans. Ens ocupem de la cerca de perfils específics, tècnics i directius per a empreses de tots els sectors.

Informació addicional

És imprescindible ser beneficiari/ària de Garantia Juvenil i participar al Programa Pice.

Un electricista industrial

Descripción:

Eurofirms ETT busca incorporar un electricista industrial.

Las tareas a desarrollar son:

 • Mantenimiento preventivo y correctivo a nivel eléctrico de maquinaria industrial
 • Montaje y desmontaje de equipos eléctricos
 • Entre otras tareas propias del puesto de Trabajo

Requisitos:

 • Formación necesaria de Grado Superior en Electricidad
 • Conocimientos específicos en Electricidad industrial
 • Experiencia previa mínima de 3 años en reparaciones de maquinaria industrial

Descripción de la empresa

Eurofirms ETT forma parte del grupo Eurofirms People First, primera empresa española de recursos humanos. Nos ocupamos de la búsqueda de perfiles específicos, técnicos y directivos para empresas de todos los sectores.

Información adicional

Es imprescindible ser beneficiario/a de Garantía juvenil y participar en el Programa Pice.

Un/a agente comercial

Descripción:

MAPFRE busca incorporar un/a agente comercial especialista al detectar las necesidades del cliente y ofrecer y asesorar en el ámbito de la protección de su familia, patrimonio y/o empresa.

Las tareas a desarrollar son:

 • Representarás a MAPFRE en una zona geográfica en el frente de tu propia oficina de seguros, actuando como Mediador ofreciendo los productos y servicios de la Compañía
 • Buscarás clientes y concertarás visitas para crear tu propia cartera
 • Programarás, prepararás y realizarás visitas comerciales con clientes particulares y empresas
 • Elaborarás presupuestos por solventar las necesidades de los clientes utilizando las herramientas de la Compañía
 • Realizarás visitas de seguimiento y acciones comerciales especificas sobre la cartera

Requisitos:

 • Si eres independiente, porque quieres que tus resultados dependan de tú y tú te pones los límites
 • Si destacas para tener iniciativa, porque constantemente estás buscando nuevos retos y no te paras ante los obstáculos
 • Si tienes inquietud y capacidad para aprender y dominar conceptos del sector asegurador y financiero
 • Si sabes comunicar, entiendes y te entienden
 • Si eres sociable y persuasivo y te gusta y te encuentras cómodo en el trato con clientas y no te conformes con un NO

Descripción de la empresa

MAPFRE es una empresa multinacional española dedicada al sector del seguro con presencia en 46 países.

Información adicional

Es imprescindible ser beneficiario/a de Garantía juvenil y participar en el Programa Pice.

Un/a agent comercial

Descripció:

MAPFRE busca incorporar un/a agent comercial especialista en detectar les necessitats del client i oferir i assessorar en l’àmbit de la protecció de la seva família, patrimoni i/o empresa..

Les tasques a desenvolupar són:

 • Representaràs a MAPFRE en una zona geogràfica al front de la teva pròpia oficina d’assegurances, actuant com a Mediador oferint els productes i serveis de la Companyia
 • Buscaràs clients i concertaràs visites per a crear la teva pròpia cartera
 • Programaràs, prepararàs i realitzaràs visites comercials amb clients particulars i empreses
 • Elaboraràs pressupostos per solventar les necessitats dels clients utilitzant les eines de la Companyia
 • Realitzaràs visites de seguiment i accions comercials especifiques sobre la cartera

Requisits:

 • Si ets independient, perquè vols que els teus resultats depenguin de tu i tu et poses els límits
 • Si destaques per tenir iniciativa, perquè constantement estàs buscant nous reptes i no t’atures davant els obstacles
 • Si tens inquietud i capacitat per a aprendre i dominar conceptes del sector assegurador i financer
 • Si saps comunicar, entens i t’entenen
 • Si ets sociable i persuasiu i t’agrada i et trobes còmode en el tracte amb clientes i no et conformes amb un NO

Descripció de l’empresa

MAPFRE és una empresa multinacional espanyola dedicada al sector de l’assegurança amb presència en 46 països.

Informació addicional

És imprescindible ser beneficiari/ària de Garantia Juvenil i participar al Programa Pice.

Un/a Dependent/a

Descripció:

C&A cerca incorporar dependents/as per a la seva botiga a Mataró.

Les tasques a desenvolupar són:

 • Cada dia de treball comença amb una reunió d’equip per a compartir informació i discutir els objectius del dia
 • A la botiga, saludes als nostres clients de manera proactiva i respons a les seves preguntes
 • Aconsellaràs als clients, per exemple, sobre l’ajust dels vaquers, consells d’estil i opcions de talla
 • Amb l’ús de les nostres eines de servei (per exemple, els codis QR) ajudes als nostres consumidors a trobar el que busquen, tant en línia com a les botigues
 • Estàs al corrent de les promocions en línia i offline
 • Amb els visual merchandisers, t’assegures que C&A sigui un lloc on la gent s’inspiri en la nostra moda i pugui trobar fàcilment el que busca
 • Per descomptat, també garanteixes el bon funcionament de la botiga, treballes en la caixa registradora, ajudes a exposar els premis correctes i garanteixes un procés fluid en els emprovadors.

Requisits:

 • Formació necessària: Valorable formació en comerç i màrqueting
 • Coneixements específics: Coneixement en vendes, comerç, atenció al client i moda
 • Experiència prèvia: Almenys 1-2 anys d’experiència en botiga
 • Idiomes (nivell): Català, espanyol. Valorable anglès
 • Coneixements ofimàtics específics: Coneixements bàsics Office a nivell usuari.
 • Competències requerides: Orientat/a a el servei amb una personalitat oberta
 • Obert/a a el canvi i a la innovació i amb ganes de continuar aprenent sobre moda, comerç i vendes
 • Un veritable jugador/a d’equip; no tens por de donar i acceptar comentaris, ets fiable i estàs disposat a ajudar als altres
 • Pots comunicar-te amb facilitat en espanyol o estàs aprenent i tens un bon domini de l’anglès
 • L’ideal és que tinguis experiència prèvia en moda, venda al detall o vendes

Descripció de l’empresa

Des de la seva fundació pels germans Clemens i August en 1841, C&A ha estat a l’avantguarda de la moda. Des de la creació del “prêt-à-porter” deixant enrrera la confecció a mesura, passant per la popularització de les minifaldilles en els anys 60, la introducció del Com-bi-kini als 70, el cotó biològic a principis del 2000 i la primera prenda amb certificació Cradle-to-Cradle Gold en 2017, sempre hem evolucionat amb els temps, fent possible que la roba amb estil i de qualitat estigui a l’abast de tots. I encara que C&A i el món que ens envolta han canviat al llarg de les dècades, hi ha alguna cosa que no ha canviat: la nostra dedicació a oferir moda sostenible i de qualitat per a tota la família.

Aspirem al fet que la indústria de la moda del futur sigui més innovadora i sostenible; que es dirigeixi cap a un futur circular, i que promogui un cicle d’ús, reutilització i renaixement de la roba.

Informació addicional

És imprescindible ser beneficiari/ària de Garantia Juvenil i participar al Programa Pice.

Un/a Dependiente/a

Descripción:

C&A busca incorporar dependientes/as para su tienda en Mataró.

Las tareas a desarrollar son:

 • Cada día de trabajo comienza con una reunión de equipo para compartir información y discutir los objetivos del día
 • En la tienda, saludas a nuestros clientes de forma proactiva y respondes a sus preguntas
 • Aconsejarás a los clientes, por ejemplo, sobre el ajuste de los vaqueros, consejos de estilo y opciones de talla
 • Con el uso de nuestras herramientas de servicio (por ejemplo, los códigos QR) ayudas a nuestros consumidores a encontrar lo que buscan, tanto en línea como en las tiendas
 • Estás al tanto de las promociones online y offline
 • Con los visual merchandisers, te aseguras de que C&A sea un lugar donde la gente se inspire en nuestra moda y pueda encontrar fácilmente lo que busca
 • Por supuesto, también garantizas el buen funcionamiento de la tienda, trabajas en la caja registradora, ayudas a exponer los premios correctos y garantizas un proceso fluido en los probadores.

Requisitos:

 • Formación necesaria: Valorable formación en comercio y marketing
 • Conocimientos específicos: Conocimiento en ventas, comercio, atención al cliente y moda
 • Experiencia previa: Al menos 1-2 años de experiencia en tienda
 • Idiomas (nivel): Catalán, español. Valorable inglés
 • Conocimientos ofimáticos específicos: Conocimientos básicos Office a nivel usuario.
  • Competencias requeridas: Orientado/a al servicio con una personalidad abierta
  • Abierto/a al cambio y a la innovación y con ganas de seguir aprendiendo sobre moda, comercio y ventas
  • Un verdadero jugador/a de equipo; no tienes miedo de dar y aceptar comentarios, eres fiable y estás dispuesto a ayudar a los demás
  • Puedes comunicarte con facilidad en español o estás aprendiendo y tienes un buen dominio del inglés
  • Lo ideal es que tengas experiencia previa en moda, venta al por menor o ventas.

Descripción de la empresa

Desde su fundación por los hermanos Clemens y August en 1841, C&A ha estado a la vanguardia de la moda. Desde la creación del “prêt-à-porter” cuando lo normal era la confección a medida, pasando por la popularización de las minifaldas en los años 60, la introducción del Com-bi-kini en los 70, el algodón biológico a principios del 2000 y la primera prenda con certificación Cradle-to-Cradle Gold en 2017, siempre hemos evolucionado con los tiempos, haciendo posible que la ropa con estilo y de calidad esté al alcance de todos. Y aunque C&A y el mundo que nos rodea han cambiado a lo largo de las décadas, hay algo que no ha cambiado: nuestra dedicación a ofrecer moda sostenible y de calidad para toda la familia.

Aspiramos a que la industria de la moda del futuro sea más innovadora y sostenible; que se dirija hacia un futuro circular, y que promueva un ciclo de uso, reutilización y renacimiento de la ropa.

Información adicional

Es imprescindible ser beneficiario/a de Garantía juvenil y participar en el Programa Pice.