LOPD

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal l’informem que, les dades que ens faciliti, seran incorporades a un fitxer responsabilitat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona amb la finalitat de donar resposta a la seva consulta o sol·licitud d’informació, així com per mantenir-lo informat, per via electrònica, d’allò que considerem rellevant, per vostè, a propòsit de la Garantia Juvenil. Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició ho podrà fer adreçant-se a la Cambra mitjançant:

  • Correu electrònic (atencioalclient@cambrabcn.org)
  • Fax. (Ref. LOPD, núm. 934 169 301)
  • Correu Postal (Ref. LOPD, Av. Diagonal 452, 08006 Barcelona.)

D’acord amb la Llei 34/2002 a tots els enviaments, se li oferirà la possibilitat de revocar el consentiment prestat.