Auxiliar d’instal·lacions elèctriques i fotovoltaiques – Igualada

Quins són els objectius del curs?

Formar a l’alumne en aquells coneixements tècnics que li permetin exercir la professió d’auxiliar d’instal·lacions elèctriques i fotovoltaiques ja que el contingut i desenvolupament del curs està preparat per a una professionalització dins de les branques.

 

Què vaig a aprendre?

  • Principis bàsics d’electricitat
  • Instal·lacions elèctriques interiors/domàtiques en edificis
  • Muntatge dels elements de les instal·lacions elèctriques en edificis: caixes i armaris, canalitzacions i cables
  • Muntatge dels elements de les instal·lacions elèctriques i domàtiques en edificis: aparells de protecció, aparells de maniobra, lluminàries, etc.
  • Muntatge d’instal·lacions fotovoltaiques
  • Manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques
  • Prevenció de riscos laborals específics ( elèctric i treballs en alçada)

 

 

Sortides professionals

  • Auxiliar d’instal·lacions elèctriques i fotovoltaiques