Educador/a esportiu/va i ambiental – Granollers

Quins són els objectius del curs?

Els objectius principals de l’educador ambiental és aconseguir que tant les persones com els grups entenguin la complexitat del medi ambient en el qual vivim i interactuem, obtenir coneixements valors i habilitats pràctiques que ens permetin participar activament en la prevenció i resolució dels problemes ambientals actuals.

Què vaig a aprendre?

 • Identificació i reconeixement de la figura del educador ambiental.
 • Identificació del terreny i dels espais de la població.
 • Identificació del espais natural del parc natural del Montseny.
 • Normatives dels diferents tipologies ambientals.
 • Introducció a l temps lliure i el desenvolupament amb relació al medi ambient.
 • Reconeixement de l’evolució ambiental en el últim segle.
 • Reconeixement i identificació de la flora mediterrània.
 • Metodologia de activitats de la flora.
 • Reconeixement i identificació de la fauna Mediterrània.
 • Metodologia de activitats de la Fauna.
 • Problemàtica ambiental i la seva aportació al temps lliure, que puc aportar jo?.
 • Introducció al projecte rius, amb el reconeixement dels diferents macro i micró invertebrats dels nostres rius.
 • Reconeixement i identificació de la biodiversitat.
 • Reconeixement i identificació de les diferents energies renovables del nostre entorn més immediat.

Sortides professionals

Educador ambiental