Què és Garantia Juvenil

Què és Garantia Juvenil?

La Garantia Juvenil és una iniciativa Europea que pretén facilitar l'accés dels joves al mercat de treball.

A qui va adreçat el programa de Garantia Juvenil?

A totes les persones joves entre 16 i 29 anys, que no estan treballant ni estudiant.

Quins són els requisits?

•    Edat: Tenir entre 16 i 29 anys, tots dos inclosos.
•    Ocupació: No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
•    Formació: No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
•    Educació: No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
•    Empadronament: En qualsevol localitat del territori nacional.
•    Nacionalitat: Espanyola o de qualsevol estat de la Unió Europea.
•    Estar inscrit en Garantia Juvenil, si encara no ho estàs ,contacta amb nosaltres!

Itinerari del programa:

Orientació i acompanyament.

T’ajudem a conèixer les competències que necessites per desenvolupar-te professionalment tenint en compte els teus interessos i capacitats.

Formació

Depenent de les teves necessitats i competències i després d’un estudi previ de les necessitats laborals de cada zona, elaborem cursos per formar-te específicament per desenvolupar un lloc de treball.

Cursos gratuïts

Inserció Laboral

Ofertes de feina