Magatzem i logística – Igualada

Quins són els objectius del curs?

Amb aquest curs aprendràs a identificar les activitats, funcions i àrees d’un magatzem per acomplir eficaç i segura  les tasques assignades dins de l’empresa o grup empresarial.

Què aprendré?

 • Operacions auxiliars d’emmagatzematge: estructura i tipus de magatzems; documentació bàsica del magatzem: ordres de treball, albarans, fulls de comanda, full de transport; expedició de mercaderies; exemples de PDA, terminals de radiofreqüència, lectors de barres
 • Preparació de comandes: tipus de comandes i documentació, registre i qualitat de la preparació; mètodes habituals de preparació; envasos i embalatges
 • Seguretat en el maneig i conducció de carretons elevadors: llei de PRL; riscos específics derivats dels treballs amb carretons elevadors; pràctiques segures en el maneig i conducció dels carretons
 • El programari de gestió de magatzem: menú i opcions; altes, modificacions i baixes d’articles i referències amb totes les seves dades; realització de les operacions d’inventari

Sortides professionals

Aquest curs t’ajudarà a trobar feina al sector professional de la logística, treballant com a mosso/a de magatzem.

Mosso/a de magatzem -Garraf

Quins són els objectius del curs?

 • Organitzar i controlar les operacions i fluxe de mercaderies del magatzem, d’acord amb els procediments establerts i amb la normativa de mercaderies de magatzem vigents, assegurant la qualitat i l’optimització de la cadena logística.

Què aprendré?

 • Prevenció de riscos laborals en el magatzem
 • Tipus de magatzems
 • Etiquetat de productes i supervisió
 • Mobilitat de mercaderies, recepció i descàrrega
 • Elaboració i expedició de comandes
 • Optimització de mercaderies

Sortides professionals

 • Mosso de magatzem
 • Auxiliar en el sector logístic
 • Auxiliar en alimentació
 • Auxiliar en el sector industrial
 • Conductor de maquines industrials