Mosso/a reposició de mercaderies -Vilanova i la Geltrú

Quins són els objectius del curs?

 • Organitzar i controlar les operacions i fluxe de mercaderies, d’acord amb els procediments i normativa establerts, assegurant la qualitat en l’atenció al client i l’optimització de la cadena logística.

Què aprendré?

 • Atenció al client i organització de mercaderies al supermercat
 • Prevenció de riscos laborals
 • Tipus de magatzems
 • Etiquetat de productes i supervisió
 • Mobilitat de mercaderies, recepció i descàrrega
 • Elaboració i expedició de comandes
 • Optimització de mercaderies

Sortides professionals

 • Mosso/a de magatzem
 • Auxiliar en el sector logístic
 • Auxiliar en establiments d’alimentació
missatger

Conducció i transport de mercaderíes – Vic

Quins són els objectius del curs?

L’objectiu principal d’aquest curs és aconseguir els coneixements teòrics i pràctics per a la conducció de vehicles destinats al transport de mercaderies i/o persones de manera professional.

Què aprendré?

 • Conèixer les característiques tècniques i el funcionament dels dispositius de seguretat
 • Minimitzar el desgast i prevenir les anomalies
 • L’optimització del carburant
 • A conèixer els riscos de la carretera, situacions d’emergència
 • Carregar/descarregar la mercaderia

Sortides professionals

La realització d’aquest curs et prepara per a l’obtenció dels permisos i coneixements necessaris per a treballar com a transportista de mercaderies, facilitant així el teu accés a aquest àmbit laboral.