Anglès per a l’atenció al Client – Barcelona

OBJECTIUS DEL CURS:  

Curs orientat a joves interessats a millorar les seves habilitats comunicatives en anglès desenvolupant els processos de comprensió oral i escrita i expressió oral generats per l’activitat d’atenció al client professionalitzant l’alumne en els coneixements de la llengua anglesa per aplicar-la a contextos laborals d’atenció al client i així millorar l’ocupabilitat dels joves. 

 

ELS JOVES APRENDRAN A: 

  • Mantenir una conversa i una interacció en anglès. 
  • Adquiriran els coneixements necessaris de la llengua anglesa per aplicar-los als diferents contextos laborals d’atenció al client. 
  • Resoldre de forma correcta i fluida les situacions d’atenció al client en la llengua anglesa, desenvolupant els processos de comprensió oral i escrita i expressió oral generats per aquesta activitat. 
  • Desenvolupar de manera correcta i fluida les situacions d’atenció al client en llengua anglesa. 

 

SORTIDES PROFESSIONALS:  

  • Atenció al client. 
  • Turisme 
  • Administració 

 

Curs d’alemany per a l’entorn professional – Barcelona

Quins són els objectius del curs? 

Objectiu del curs: 

L’objectiu de la nostra formació és capacitar als joves participants amb una millor preparació per al mercat laboral en la comunicació internacional i intercultural. Els ajudem en formar-se en una de les eines més transversals dins del mercat laboral: la comunicació en altres idiomes i el coneixement d’altres cultures per saber relacionar-nos amb elles i treure el millor profit. També els ajudem en ampliar la seva recerca de treball més enllà de les nostres fronteres a través dels nostres programes de mobilitat. 

 

Què vaig a aprendre? 

Aprendran correcció i fluïdesa a l’hora de parlar en l’altra idioma (alemany). Tan mateix, adquiriran les eines lingüístiques necessàries per dur a terme les tasques laborals en alemany i poder-se desenvolupar en les situacions habituals de treball. 

 

Sortides professionals 

La nostra formació és idioma i interculturalitat, per tant és transversal i aplicable a qualsevol sortida professional. Contribueix a ajudar a la persona en la millora de competència comunicativa en anglès o alemany i a ser capaç de treballar en entorns amb diversitat cultural tant dins com fora del nostra territori. 

En concret, et accés a programes de mobilitat amb alemanya o pots tenir un lloc de treball estable i que estan totalment subvencionats.