Auxiliar hostaleria: servei de restaurant i bar – Granollers

Quins són els objectius del curs?

L’objectiu del curs és oferir els coneixements bàsics per a treballar en el sector de la restauració, tant en cuina com en bar i restaurant, tot mantenint les normatives i condicions d’higiene i seguretat òptimes.

Què aprendré?

Aplicació de les normes i condicions higiènic-sanitàries en restauració
Aprovisionament de matèries primeres en aliments
Preelaboració i conservació culinàries
Realització d’elaboracions bàsiques i elemental de cuina i assistir en
l’elaboració culinària
Executar operacions bàsiques d’aprovisionament, preelaboració i conservació
culinaris
Elaboració de plats
Provisió i distribució de gèneres i material
Realització de les operacions de post servei
Departament de cuina: màquines, equips i eines
Regeneració i preelaboració de gèneres i productes culinaris més comuns
Manteniment i neteja de les instal·lacions i equips
Seguretat i higiene alimentària . Manipulació d’aliments
Matèries primes més comuns

Sortides professionals

La realització d’aquest curs et facilitarà la incorporació laboral al sector de la restauració com a cuiner/a o com a cambrer/a i et donarà coneixements bàsics que et permetran seguir formant-te per adquirir majors competències.